kindsdeel na scheiding ouders.


28 september 2010

Vraag nummer: 13933  (oude nummer: 16058)

Mijn ouders zijn lang geleden gescheiden.
Bij toeva llas ik dat mijn biologische vader is overleden. Hij was hertrouwd. Als ik er vanuit ga dat zijn latere echtgenote nog in leven is (er waren verder geen kinderen), hoe krijg mijn kindsdeel? En hoe gaat het bij aan langstlevende testament?
Bij toeval ken ik het laatste woonadres van mijn vader.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er een notaris betrokken is bij de nalatenschap van uw vader, dan is deze notaris mogelijk ingeschreven bij het boedelregister bij de rechtbank. U zou dit dus kunnen navragen bij de rechtbank of uw eigen notaris vragen om nadere informatie in te winnen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn