Kindsdeel belasting


1 september 2003

Vraag nummer: 8001  (oude nummer: 2995)

Na het overlijden van mijn vader waarbij geen testament was hebben mijn broer en ik om te voorkomen dat het huis verkocht zou moeten worden onze erfdelen weer aan moeder terug "gegeven". Volgens een collega was het mogelijk dat wij wel een bestalingaanslag over ons deel zouden kunnen verwachten. Kan dit?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Mag ik aannemen dat uw vader voor 1 januari 2003 is overleden? Is dat namelijk niet zo, dan is op grond van de wet uw moeder enig eigenaar geworden en valt er weinig terug te geven.

Teruggeven is een wat vreemde term. Bedoeld u daarmee dat uw aandeel in de verkoopsom aan u moeder is geschonken ? Is dit het geval dan is er een extra probleem. U moet successiebelasting betalen op uw erfdeel. Vervolgens moet uw moeder schenkingsbelasting betalen wegens de schenking door u aan haar (het teruggeven).

Het antwoord is dus ja!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.