Zijn mijn kinderen erfgenaam of hebben zij enkel recht op (vastlegging van) een kindsdeel?


30 juni 2021

Vraag nummer: 63243

Vraag nummer: 63191
Met de vader van mijn kinderen had ik een samenlevingscontract en in 1990 een wederzijds testament al voor hun geboorte, waarbij wij 1)alle eerdere beschikkingen herriepen, en 2) elkaar als enig erfgenaam aanwezen, en 3) indien ik (of hij) overleed zonder afstammelingen achter te laten, na genoemde partner mocht komen te overlijden, danwel tegelijk met haar mocht komen te overlijden daaronder begrepen, de gevallen die de Wet daaronder medeversmaat, benoem tot erfgenaam van mijn nalatenschap....
Nu is hij overleden, na te zijn getrouwd met een vrouw, welke onze kinderen geen enkele informatie geeft.
Zijn onze kinderen erfgenaam, of hebben zij enkel recht op en kindsdeel? Immers, hij is niet overleden zonder afstammelingen, en niet na mij?

Antwoord:

Geachte mevrouw,
In mijn eerdere reactie op uw vraag gaf ik als antwoord:

Hat is lastig te beantwoorden, want wellicht heeft mijnheer een nieuw testament gemaakt. U kunt dat nagaan in het centraal testamenten register. Indien er een (nieuw) testament is gemaakt staat er ook bij bij welke notaris. Uw kinderen kunnen dan weer contact opnemen met betreffende notaris. Dan kan worden vastgesteld wat de situatie is en welke rechten uw kinderen hebben.

U hebt nu aangegeven dat u nadere toelichting wenst. Het bovenstaande geldt nog steeds, maar indien het testament niet is aangepast én u als erfgenaam bent benoemd (zie punt 2 van uw vraag), dan zou dat dus nog steeds gelden en zou u dus de erfgenaam zijn, tenzij is aangegeven dat u elkaar slechts als erfgenaam aanwijst indien u ten tijde van uw overlijden nog steeds samenwoonde.

Indien niet afwijkend is bepaald in een testament (nogmaals: controle bij de CTR is nodig) dan zijn de kinderen tevens erfgenamen, maar het kan dat via de zogenoemde wettelijke verdeling hun kindsdeel wordt omgezet in een vordering die zij op de langstlevende krijgen. Deze vordering is doorgaans beperkt opeisbaar. Indien de kinderen zijn uitgesloten als erfgenamen, kunnen ze aanspraak maken op de legitieme portie!

Zoals hierboven aangegeven: in het CTR is aangegeven wat het laatst geldende testament van mijnheer was. Aan de hand daarvan kan veel beter worden vastgesteld wat de situatie is.

Het is raadzaam een afspraak met een notaris te maken om een en ander samen te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE