recht op kindsdeel ?


18 mei 2009

Vraag nummer: 12672  (oude nummer: 13044)

Moeder 22 jaar geleden overleden.Vader intussen een nieuwe vriendin(niet getrouwd).Heb ik bij overlijden van vader recht op mijn moeders deel en wat gebeurt er met het deel wat mijn vader achterlaat.(Zijn vriendin heb 3 kinderen).Ik wacht op antwoordt zodat ik mischien nu al stappen moet gaan nemen omdat de sfeer er niet beter op wordt met de vriendin van mijn vader en mij.met vriendelijke groet Wim

Antwoord:

Geachte heer,

Het hangt ervan af of uw moeder destijds een testament had en wat daar dan in stond. In grote lijnen: 1 u kunt u vordering hebben op uw vader opeisbaar bij zijn overlijden of 2 u bent al mede-eigenaar geworden destijds.

Bij overlijden van uw vader is uiteraard voorts van belang of hij een testament heeft gemaakt en zo ja, wat daar dan in staat.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.