"veilig stellen erfenis


31 juli 2006

Vraag nummer: 10483  (oude nummer: 8251)

vader (88), sinds 1994 weduwnaar, woont sinds kort in een (huur)woning in een woonzorgcentrum. De koopflat, waarin hij tot voor kort woonde, wordt binnenkort verkocht en na aftrek van een hypotheekje zal er een flink bedrag overblijven. De kinderen, die allen met vader ernstig gebrouilleerd zijn, hebben redenen om te vrezen dat de opbrengst van de flat er doorheen gejast wordt door vader en met name door zijn vriendin (c.q. haar familie), met wie hij sinds 1994 een niet-officiele relatie heeft. Vader lijdt weliswaar aan een vorm van dementie, maar waarschijnlijk in onvoldoende mate om hem onder curatele te laten stellen. Kunnen de kinderen voorkomen dat t.z.t. bij overlijden van vader blijkt dat hun wettelijk erfdeel verbrast is?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw.

Het is het geld van uw vader, dus hij mag ermee doen en laten wat hij wil. Als curatele of bewind niet aan de orde is, dan moet u maar afwachten of er iets overblijft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.