Onverplichte aflossing kindsdeel


14 maart 2006

Vraag nummer: 10143  (oude nummer: 7678)

In 2001 is mijn vader overleden. Deze had een testament gemaakt waarin mijn kindsdeel bepaald is. Mijn moeder heeft het vruchtgebruik over het eigenhuis en kapitaal gekregen. Nu is het huis verkocht, en wil zij conform het testament tot onverplichte aflossing overgaan.
Mijn vraag is, als ik deze aflossing aanvaar, is deze in geen enkel geval terug eisbaar door het zei mijn moeder of de overige erfgenamen.

Hans Vane

Antwoord:

Geachte heer,

Dat lijkt mij niet, want het is een betaling op een bestaande schuld. Hooguit zou één en ander fiscale consequenties kunnen hebben.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.