Kindsdeel na overlijden stiefmoeder


11 maart 2014

Vraag nummer: 37632

12 jaar geleden is mijn vader overleden. Hij was hertrouwd en daarbij was een langslevende testament opgesteld. Wij als kinderen hebben allen vanuit zijn testament een vordering op mijn stiefmoeder gekregen. Zij is onlangs overleden en nu blijkt er nagenoeg geen geld meer over. Wij hebben geen contact meer met haar gehad, maar hebben inmiddels begrepen dat zij in het afgelopen jaar veel geld heeft geschonken aan haar familie. Hoe kunnen we dit achterhalen en wat voor rechten kunnen we hier op laten gelden ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het lijkt mij raadzaam te achterhalen wie de erfgenaam is/zijn van de langstlevende en daar de vordering die u (waarschijnlijk) hebt op grond van het testament van uw vader in te dienen. Hoe hoog die vordering is zal hopelijk al vastgesteld zijn en anders nog vastgesteld moeten worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.