uitbetaling kindsdeel


10 maart 2007

Vraag nummer: 10944  (oude nummer: 8995)

Mijn moeder is langst levende en 2 kinderen uit haar overl. echtgenoots huwelijk wil zij uitkopen en testament herroepen en haar eigen 2 dochters begunstigen.
Hoe moet de uitbetaling nu geschieden en wat mag zij van hun erfdeel aftrekken qua kosten? Vlak na het overlijden heeft zij ook het huis verkocht en eigen appartement gekocht met kleine hyp. maar nu zij gaat uitbetalen vroegen wij ons ook af of zij ook voor ieder 1/3 deel van de
notaris kosten moeten meebetalen die destijds is betaald bij verkoop en hoeveel rente komt erbij en hoe wordt deze berekend? Echtgenoot is overleden in 2003
Bij voorbaat dank voor uw hulp

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Op zich is het gewoon een kwestie van uitbetalen, maar dan wel een kwijting op papier vragen. Veel verstandiger is het echter om een langs een notaris te gaan om één en ander samen te bespreken en eventueel de notaris te vragen één en ander op papier te zetten, zodat er achteraf geen geharrewar komt over de vraag of wel of niet is betaald.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.