Waar heeft onterfde zoon recht op?


15 juli 2009

Vraag nummer: 12823  (oude nummer: 13444)

Ik heb een vraag: Vorige week is mijn opa overleden en deze had 3 kinderen. Zijn oudste zoon is in een testament benoemd tot executeur, zijn dochter is overleden en de jongste zoon is in testament onterfd. Deze jongste zoon heeft echter in het verleden het huis van opa gekocht, welke opa elke maand zijn huur aan hem betaalde en na een paar jaar met een forse winst van 100.000 gulden verkocht. Nu wilt jongste zoon zijn portie opeisen. Heeft hij nog ergens recht op? Ik lees nl. over de legitieme portie maar volgens mij heeft hij al genoeg gehad, of valt dit hier niet onder?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich kun je als kind aanspraak maken op je legitieme portie. Over het algemeen dienen schenkingen die zijn gedaan ingekort te worden. De vraag is of betreffend kind dat ook zal doen. Beste is eens te overleggen met de notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.