vordering opeisbaar bij halfbroers


28 augustus 2013

Vraag nummer: 35434

Man heeft 2 kinderen.
trouwt voor 2e keer en krijgt nog 2 kinderen.
Man overlijdt met testament op langstlevende en vordering van kinderen op hun (stief)-moeder.
Bij overlijden (stief)moeder blijkt dat zij alles heeft opgemaakt en zelfs nog schulden heeft gemaakt.
Kan ik mijn vordering uit de nalatenschap van mijn vader nu opeisen bij mijn halfbroers ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het testament van man geeft aan wanneer de vordering opeisbaar is. Doorgaans is dat inderdaad (ook) bij overlijden van de langstlevende. De kinderen van de man die een vordering hebben, kunnen die vordering in dat geval dus 'gewoon' opeisen bij de erfgenamen van de langstlevende.
Het kan zijn dat de nalatenschap van de langstlevende negatief is. Het is dan de vraag welke keuze de erfgenamen van de langstlevende maken. Dat staat echter niet aan de opeising in de weg, maar is wel van belang voor het antwoord op de vraag bij wie je op kunt eisen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn