recht op kindsdeel?


8 oktober 2013

Vraag nummer: 35870

Onze vader is in 1982 overleden. Er was geen testament. Mijn broer en ik waren toen 14 en 19 en hebben destijds geen erfenis ontvangen. Onze moeder is onlangs opgenomen in een verzorgingstehuis. En we proberen nu het huis te verkopen. Onze vraag is nu: kunnen wij na de verkoop van het huis ons kindsdeel opeisen. Zo ja is dat dan op basis van de waarde van het huis van nu of van toen(1982)?

Antwoord:

Geachte heer,

Veel, zo niet alles hangt af van het antwoord op de vraag wat destijds is afgesproken. Indien er geen testament was, dan bent u 'gewoon' mede erfgenamen geworden destijds, maar ook mede eigenaren. Er is in die zin dan geen sprake van opeising van een kindsdeel, maar verdeling van een ontbonden huwelijks gemeenschap en nalatenschap (ivm het overlijden van uw vader). Omdat de overdracht toch bij een notaris moet plaatsvinden en omdat u, indien u mede eigenaar bent, dan ook moet meewerken aan verkoop en levering, raad ik u aan dit punt meteen ook even te overleggen met betreffende notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.