overgaan van erfenis op schoondochter


31 oktober 2016

Vraag nummer: 47986

Ik,weduwnaarheb meerdere getrouwde kinderen.Het huwelijk van een zoon is kinderloos gebleven.In mijn testament staat dat alleen kinderen kunnen erven en da tdeze erfenis niet in de gemeenschap van goederen terecht kan komen.ALS mijn zoon eerder komt te overlijden als zijn vrouw gaat dan het van mij geerfde vermogen over op zijn vouw of niet ?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is in beginsel aan u om wel of niet te bepalen in uw testament. Volgens de wet kan sprake zijn van plaatsvervulling waardoor kleinkinderen in de plaats treden van eerder overleden kinderen in de nalatenschap van grootouder. Zijn er geen (klein)kinderen (van betreffend kind) dan wast dat deel volgens de wet aan bij de andere erfgenamen. Zoals aangegeven kunt u in een testament anders bepalen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn