Opeisen Legitieme deel


5 februari 2008

Vraag nummer: 11537  (oude nummer: 10266)

Het legitieme deel is te krijgen als de langslevende is overleden. Is een legitiem deel ook eerder op te eisen i.v.m. persoonlijke financiele problemen?

Antwoord:

Geachte heer,

De legitieme aanspraak is opeisbaar bij overlijden van de langstlevende als dat in een testament is bepaald, dus niet in alle gevallen. Als niet is bepaald dat het (tevens) opeisbaar is in andere gevallen, dan is het dus ook niet opeisbaar in andere gevallen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.