Opeisen kindsdeel


30 september 2012

Vraag nummer: 32032

Ik heb een broer, zus en een stiefmoeder. Mijn moeder is in 1980 al overleden, wij waren toen nog minderjarig. Mijn vader is 19-08-2012 overleden en was onder huwlijkse voorwaarde sinds 1991 hertrouwd met onze stiefmoeder die overigens maar 5 jaar ouder is dan dat wij zijn. Nu blijkt dat het kindsdeel van mijn moeder door het overleiden van mijn vader direct opeisbaar is geworden maar mijn stiefmoeder beweert bij de door haar aangewezen notaris dat mijn vader dit al in 1990 / 1991 aan ons betaald heeft maar zegt dat niet te kunnen bewijzen daar de banken maar 7 jaar terug kunnen kijken. Wij weten 100% zeker dat dit nog nooit afgerekend is maar hebben daar ook geen bewijzen van omdat dit ook niet zo is. Ook heeft zij het door ons opeisbare deel niet in contanten, wel is de woning die op mijn vaders naam staat vrij van hypotheek maar zal ons inziens te weinig opleveren bij een gedwongen verkoop wat tevens ook weer nadelig is voor ons nog te bepalen kindsdeel van mijn vader. Nu heeft zij inmiddels wel al zonder dat wij dit wisten de auto van mijn vader verkocht voor 2/3 deel van de werkelijke dagwaarde en heeft sinds gisteren zelfs een splinter nieuwe auto voor haar gekocht. Dit terwijl er nog niet eens erfdelen bekend zijn. Ik ben bang dat er de komende tijd nog veel meer geld verloren zal gaan doordat zij verkeerde beslissingen neemt. Ook zit zij zwaar onder de medicijnen. Wat kunnen wij doen en wat zijn onze rechten? En kunnen wij ook (een deel van) ons kindsdeel van onze mijn vader opeisen daar er nu al aantoonbare bewijzen zijn dat er geld over de balk gegooid word en onze stiefmoeder boven stand haar gaat leven wat zij in al die jaren met onze vader ook nooit gedaan heeft. Het lijkt ons namelijk niet dat een kindsdeel bepaald wordt om het vervolgens door je stiefmoeder over de balk te laten gooien. Tevens willen wij weten of een in het testament van onze moeder genoemde rente van 6% welke over ons kindsdeel berekend moet worden alleen per jaar over de hoofdsom is of wordt de hoofdsom per jaar steeds groter doordat de rente niet werd afgelost en men dus over een meervoudige rente praat. Wij horen gaarne.

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er gesteld wordt dan de vordering al is uitbetaald, dan neem ik aan dat daar ook bewijs voor moet zijn. U geeft aan dat een door haar aangewezen notaris dit stelt. Misschien goed om met deze brief naar uw eigen notaris te gaan en één en ander voor te leggen. Indien er niet is betaald, spelen ook mogelijk nog de zogenoemde wilsrechten. Ook wat dat betreft is het goed om daarover informatie in te winnen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.