Kindsdeel voortijdig uitkeren, wat wordt het saldo dan erna?


15 december 2017

Vraag nummer: 53107

Hoe wordt het saldo van het restant kindsdeel bepaald na voortijdig uitkeren (l.l. in leven) van een deel ervan?
Begin 2002 is nl. mijn vader (1928) overleden. Kindsdeel (7kids en testament uit jaren ‘80) was voor elk € 44.000. Medio 2016 was het opgerente (> 9% enkelv.p/jr) kindsdeel aangegroeid tot ca. € 100.000. In 2016 heeft mijn moeder (1930) aan ons allen kindsdelen uitgekeerd € 60.000. p/p. (60% wordt teruggeleend aan mijn moeder; wij willen dat die financieel onafhankelijk kan blijven zolang zij leeft). Reden voor de gehele exercitie: besparing op belasting in geval van opname in de langdurige zorg).
Wat is ná die uitkering in 2016 het restant van het kindsdeel geworden?
In 2017 wil zij weer een kindsdeel uitkeren, nl. € 15.000 p/kind (en volledig teruglenen). Kan dat wel én welk saldo houdt ieder kind als kindsdeel over ná deze uitkering? Ik neem aan dat de 9% oprenting wel gewoon doorloopt, weliswaar over het saldo kindsdeel?
Alvast hartelijk bedankt!
Freek van Opstal

Antwoord:

Geachte heer,

Deze rubriek leent zich niet voor concrete berekeningen. Indien u een berekening wenst mede in verband met de berekening van de erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende, raad ik u aan contact op te nemen met uw notaris om één en ander samen te bespreken. Zo gewenst zou vervolgens een vaststellingsovereenkomst opgesteld kunnen worden.
Overigens kan de eerdere uitkering van een kindsdeel wel fiscale gevolgen hebben (gehad) en kan onder omstandigheden sprake zijn van schenkbelasting. Verder kan mogelijk een gedefiscaliseerde vordering gefiscaliseerd zijn door de schuldvernieuwing. Kortom, goed en nader overleg met uw notaris is van harte aan te bevelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE