kindsdelen van eerste vrouw van mijn overleden man


16 juni 2015

Vraag nummer: 42645

wat gebeurt er met de kindsdelen van mijn pas overleden man ? De eerste echtgenoot van mijn overleden man had kindsdelen.Destijds niet uitgekeerd. Nu is mijn man overleden . Moet ik als tweede echtgenoot deze kindsdelen van eerste overleden vrouw aan de kinderen van mijn man uitbetalen ? Dank

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er destijds een langstlevende testament was op grond waarvan de langstlevende (uw overleden man) alles heeft gekregen, maar ook schulden in verband daarmee heeft aan de kinderen, dan zijn de vorderingen van de kinderen inderdaad doorgaans opeisbaar bij zijn overlijden. Dat betekent dat ze ook betaald moeten worden door zijn erfgenamen. Let dus goed op bij wel/niet of beneficiair aanvaarden van zijn nalatenschap

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn