Wat zijn mijn verplichtingen bij overlijden van moeder?


6 januari 2017

Vraag nummer: 48880

Ik heb geen enkel contact met mijn moeder meer. Waartoe ben ik verplicht als zij overlijdt?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Elke erfgenaam heeft de keuze van zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Bij verwerpen wordt je geacht nooit erfgenaam te zijn geweest en heb je dus in die zin in beginsel geen verplichtingen. Verwerping betekent wel dat plaatsvervulling van toepassing is: jouw eigen kinderen treden dan in jouw plaats als erfgenaam. Kortom je moet je als erfgenaam heel erg goed laten informeren en voorlichten en pas daarna een keuze maken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.