heeft aanvechten L.L.testament zin als aan alle zorgplicht is voldaan.


3 september 2009

Vraag nummer: 12927  (oude nummer: 13732)

vader overleden,heeft kinderen uit 2 eerdere huwelijken 3e huw met stiefmoeder geen gez. kinderen.
stiefmoeder al jaren onder bewindvoering in verzorgingstehuis met veel geld van en door pa achtergelaten.De gehele nalatenschap incl inboedel vaders flat nu door L.L.en zorg testament voor stiefmoeder.
Zelfs de spullen van onze groot en overgrootouders (waar stiefmoeder niets mee heeft )dreigen nu door een taxatie/veiling (dit omdat zij een bewindvoerder heeft)uit de fam. te verdwijnen.
En het grootste deel van de erfenis na haar overlijden bij haar kinderen terecht te komen.
Maken wij kans op ons gehele erfdeel omdat m.i. aan de zorgplicht ruim is voldaan,of kunnen wij alleen aanspraak maken op onze legitieme portie

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien vader een langstlevende testament heeft gemaakt op grond waarvan de langstlevende (stiefmoeder) enigf eigenaar is geworden, hebben de kinderen een vordering op haar. In het testament staat dan precies omschreven in welke gevallen en op welke momenten de vordering opeisbaar is. Het zou kunnen dat dat al zo is (geweest).

Ik raad u dus van harte aan met het testament van uw vader (indien aanwezig) naar een notaris te gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.