erfenis van stiefkinderen


17 november 2015

Vraag nummer: 44245

Goede morgen.
Ik heb een vraag. Mijn man is 3 jaar geleden overleden. We hadden geen testament, we waren wel getrouwd. Ik heb 1 kind met mijn man en mijn man had al 2 kinderen uit een eerder huwelijk. Wat gebeurt er nou met de erfenis als ik zelf overlijdt? Waar hebben mijn kind en de 2 siefkinderen recht op als ik overlijdt?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er geen testament was en uw huwelijk is ontbonden door overlijden van mijnheer, dan was destijds de wettelijke verdeling van toepassing. Alle kinderen van mijnheer en uzelf waren de erfgenamen, maar via de wettelijk verdeling bent u enig eigenaar geworden. Eventueel speelden nog de zogenoemde wilsrechten. Alle kinderen hebben een vordering op u als langstlevende gekregen, in beginsel opeisbaar bij uw overlijden. Bij uw overlijden wordt dan opgeeist bij uw erfgenamen en dat is uw eigen kind(kinderen).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.