uitbetalen schuld nalatenschap


9 september 2009

Vraag nummer: 12954  (oude nummer: 13778)

Door het overlijden van mijn echtgenoot is er uit zijn nalatenschap voor mij als langstlevende een schuld aan mijn drie kinderen ontstaan.
Hoe kan ik op dit moment (dus tijdens mijn leven) aan een van mijn kinderen een gedeelte van die schuld uitbetalen/aflossen zonder de twee anderen te kort te doen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als er sprake is van een testamentr, dan moet in het testament die mogelijkheid staan. In elk geval is het oppassen voor mogelijke verschuldigdheid van schenkingsrecht. Misschien goed om eerst even langs uw notaris te gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn