Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie heeft recht op erfdeel bij eerder overlijden?

29 maart 2018

Vraag nummer: 54430

Mijn broer en schoonzus en mijn man en ik zijn beiden in gemeenschap van goederen getrouwd. Mijn broer en schoonzus hebben twee kinderen. Stel dat in het slechte geval mijn broer of ik eerder overlijd dan mijn vader, krijgt mijn schoonzus (of juist alleen de kinderen) en/of mijn man bij het overlijden van mijn vader nog haar/zijn erfdeel? Of moet mijn vader dit apart in zijn testament laten opnemen? Alvast dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Tenzij in een testament anders is bepaald, is het wettelijk uigangspunt dat indien een kind voor de ouder overlijdt, de kinderen van het kind in diens plaats treden als erfgenaam in de nalatenschap van de (groot-)ouder. Indien het kind na de ouder overlijdt en heeft geerfd, dan behoort tot de nalatenschap van het kind het erfdeel in de nalatenschap van de ouder.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder