kindsdeel als je in onmin leeft met ouders


20 april 2016

Vraag nummer: 45912

Beste meneer v.d. Grient.

Doordat ik een familie geheim bespreekbaar heb gemaakt, zo'n 25 jaar geleden, ben ik uit de familie gezet. Nu is mijn vader al overleden en ik mocht niet op de begrafenis zijn. Nu gaat het niet goed met mijn moeder die in een tehuis woont, maar ik mag geen contact me haar opnemen. Dat hebben mijn broer en zussen besloten. Ik mag ook niet naar de uitvaart e.d. Hoe zit het in zo'n geval met erfrecht en kindsdeel? Heb ik rechten? Alvast dank!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als kind blijf je in beginsel 'gewoon' je erfrechten houden, zowel in de nalatenschap van vader als die van moeder.
Toch kan er mogelijk een testament zijn gemaakt door uw ouders of één van uw ouders, waarin wordt afgeweken van wet in deze en waarin u als erfgenaam worden uitgesloten, maar kinderen behouden een zogenoemd legitiem deel en kunnen daar in dat geval aanspraak op maken. Bij overlijden van een ouders is het dus verstandig te checken of er een testament is gemaakt en zo ja wat de inhoud daarvan is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.