wat is mijn kindsdeel als vader overleden is maar wel samenwoont zonder damenlevingscontract


11 december 2012

Vraag nummer: 32995

Mijn vader is kort geleden overleden nu moeten zaken geregeld worden , Mijn vraag is wat is mijn kindsdeel ? Omdat mijn vader geen testament heeft wel samen woonde als maatjes maar geen samenlevingscontract had.
Wat is nu mij recht als kind en naar mijn gevoel enigste erfgename.
Met vriendelijke groet Corrie

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U geeft het eigenlijk zelf al aan. Is er geen testament (en geen samenlevingscontract, met het zogenoemde verblijvensbeding) dan is de wet van toepassing. Is een persoon ongehuwd en niet als partner geregistreerd maar heeft die persoon wel kinderen, dan zijn de kinderen de erfgenamen, gezamenlijk ieder voor een gelijk deel. Uiteraard heeft een erfgenaam nog wel de keuze van (beneficiair) aanvaarden of verwerpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.