erfrecht


22 oktober 2008

Vraag nummer: 12077  (oude nummer: 11518)

Oom heeft bij leven in '75 4 heren huizen verkregen van zijn moeder,bij leven, zussen kregen niets.
Kan ik nu na al die jaren mijn deel van ervenis bij oom aan gaan klagen als erfgenaam van een zus?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat lijkt mij niet zo eenvoudig. Misschien zijn de huizen wel tegen zakelijke condities overgedragen. Als er sprake is van schenkingen waardoor de legitieme portie geschaad is, dan kunnen/konderen deze schenkingen worden ingekort. Verder dient ook een verjaringstermijn in de gaten te worden gehouden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.