Recht op nalatenschap kleinkinderen nog geldig?


13 januari 2009

Vraag nummer: 12311  (oude nummer: 12103)

Hallo,

in 1988 is onze oma overleden, weduwe van opa. Oma had 2 kinderen, onze vader en onze tante. Onze vader is in 1986 overleden, dus eerder dan oma. Oma had geen testament , zo blijkt uit het testamentregister. Onze vader heeft/had 3 kinderen. Wij hebben -als kleinkinderen van oma - destijds niets gehoord over een nalatenschap. Tante heeft ons pas na de begrafenis op de hoogte gesteld van het overlijden van oma. Had bij het overlijden van oma, haar erfenis verdeeld moeten worden over onze tante (helft) en ons als kinderen (elk 1/6 deel).
Onze vraag hierbij is of dit nu verjaard is of nog volgens het oude erfrecht een verjaringstermijn van 30 jaar geldt, en dus nog geldend is. En welke aktie is in dat geval te ondernemen?

alvast hartelijk dank,
mvg
k. wierts

Antwoord:

Geachte mevrouw/heer,

Ik kan niet goed beoordelen of er sprake is van verjaring. Is er geen verjaring en was er destijds sprake van plaatsvervulling, dan zijn de kleinkinderen mede-erfgenamen en hebben op grond daarvan uiteraard rechten. Ik zou gewoon eens langs een notaris gaan voor informatie en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.