Kindsdeel


19 januari 2011

Vraag nummer: 14061  (oude nummer: 16352)

Tante heeft voor haar door een aantal bedragen opgenomen van haar rekening. Na haar door ontvingen wij een onverwachts een eis van de kinderen van haar in 1989 overleden man, zij eisen hun kindsdeel op. Er is te weinig geld om aan deze eis te kunnen voldoen. Tante had het gebruiksrecht en er was een bedrag voor het kindsdeel vastgesteld. De erfenis is reeds benificair aanvaard door de zussen van tante. Nu hebben de stiefkinderen via de notaris op de bankafschriften gezien dat tante geld heeft opgenomen. Het geld is weg. De vraag is mocht tante dit doen en zo niet is de familie dan aanspraklelijk voor het tekort?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien mevrouw door het testament van haar echtgenoot enig eigenaar is geworden (geen sprake van vruchtgebruik oid), dan heeft zij ook overal over kunnen beschikken en dus ook schenkingen kunnen doen wat dat betreft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.