taak executeur


25 augustus 2009

Vraag nummer: 12883  (oude nummer: 13644)

Vervolg op vraag 13609,

Is deze schuld (een vordering van een kind op de langstelevende, ontstaan toen de kortstlevende ouder overleed) dan een schuld die door de executeur van de langstlevende tijdens zijn beheer behoort te worden voldaan?

Groet,
Gerard

Antwoord:

Geachte heer,

Tenzij het testament anders bepaalt, heeft de executeur de taak om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Het gaat om schulden die tijdens het beheer van de executeur opeisbaar zijn geworden of die bij het openvallen van de nalatenschap opeisbaar zijn. Mij lijkt dus dat genoemde schulden daaraan voldoen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn