kindsdeel


26 mei 2010

Vraag nummer: 13806  (oude nummer: 15769)

Onze vader is overleden. Hij woonde samen met een vrouw met wie het een samenlevingscontract had en woonde in een koophuis. Onze vraag is nu vanaf wanneer hebben wij recht op ons kindsdeel en hoe hoog is zo'n kindsdeel. Mocht zij het huis volgende jaar verkopen en wij hebben daar geen zicht meer op hoe komen wij dan aan ons kindsddeel. Zij heeft overigens ook een zoon uit een eerder huwelijk.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naast de inhoud van het samenlevingscontract moet ook bekeken worden of er misschien een testament is, wie aangewezen zijn als erfgenamen en hoe het met eventuele opeibsaarheid staat. In een samenlevingscontract kan een zogenoemd verblijvensbeding staan op grond waarvan gezamenlijk vermogen aan de langstlevende ten goede komt. Ik raad u dus van harte aan langs een notaris te gaan voor nadere informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.