rente van kindsdeel


18 maart 2010

Vraag nummer: 13702  (oude nummer: 15491)

In vervolg op mijn vraag, zie 15490 wil ik vertellen, dat volgens de notaris hun kindsdeel wel op kunnen eisen, omdat ik hertrouwd ben.Voor dit deel van mijn kapitaal geldt dan niet voor de langstlevende. Maar als hij dan ook nog de rente moet betalen voor een aantal jaren, moet hij bijna de rest van het geld ook nog lenen aan de kinderen, totdat hij ook aterft.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zoals eerder aangegeven is doorgaans de rente opeisbaar als de vordering zelf opeisbaar is. Dat kan inderdaad ook tussentijds zijn, alles afhankelijk van de inhoud van het testament.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.