schuldeiser van broer bij erfenis ouders


2 maart 2014

Vraag nummer: 37521

Onze ouders zijn overleden en wij hebben ons erfdeel verdeeld over de 5 kinderen. onze broer heeft een schuld bij onder meer zijn ex-vrouw. zij wil ons allemaal dagvaarden voor deze schuld. hoe reageren wij als erfgenamen op de brief van haar advocaat ? broer en ex-vrouw zijn reeds enkele jaren geleden gescheiden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat kan ik vanaf deze plaats niet beoordelen, want dat is mede afhankelijk van de rechtsgrond van betreffende claim. Had de ex van uw broer vanwege het huwelijk misschien ook (indirect of direct) rechten op de nalatenschap? Als dat zo is en er sprake is van opeisbaarheid bij overlijden van de laatste van de ouders, dan zou het kunnen zijn dat de ex schuldeiser is van de nalatenschap.
Ik raad u van harte aan zelf ook langs een advocaat/juridisch loket of een notaris te gaan voor advies en informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.