uitkeren kindsdeel


10 april 2008

Vraag nummer: 11694  (oude nummer: 10605)

Mijn moeder wil mijn kindsdeel van mijn 10 jaar geleden vader uitkeren. Het bedrag was destijds ƒ75.000 Hierover is successie betaald. Welk bedrag mag nu na 10 jaar belastingvrij worden uitgekeerd? In iedergeval de tegenwaarde in Euro's €34.000. Mag rekening worden gehouden met inflatie en zo ja tegen welk pwercentage. Mag ook rekening worden gehouden met een stijging van het vermogen van mijn moeder?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In het testament van uw vader staat het rente percentage als het goed is. Uitkering (onverplicht) kan mogelijke fiscale consequenties hebben (schenkingsrecht). Laat u dus goed van te voren informeren en vraag het ook eens na bij de belastingdienst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn