Kindsdeel niet goed beheerd


29 december 2015

Vraag nummer: 44678

Wij hebben als kinderen(4) afstand gedaan van ons kindsdeel toen mijn vader overleed (1989). Moeder zou kindsdeel beheren, rente op rente, etc. vordering op erfenis. Nu ziet het er naar uit dat er van ons kindsdeel niets meer over is, behalve haar huis wat vrij is. Wat zijn onze rechten en haar plichten nu?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er een vordering is, dan zal ook zijn vastgesteld op welke momenten deze vordering opeisbaar is. Doorgaans is een vordering die is vastgelegd in een testament (of naar huidig recht die op basis van de wettelijke verdeling) pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende. Ik kan dus onmogelijk vaststellen wat uw rechten en de plichten van uw moeder op dit moment zijn. Het antwoord ligt mogelijk/waarschijnlijk in het testament van uw vader.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.