kindsdeel


11 december 2006

Vraag nummer: 10723  (oude nummer: 8617)

Vader in 1978 overleden. Moeder leeft (nog) en heeft vruchtgebruik. Kort na overlijden vader is een zwager overleden met achterlaten van zus met twee kinderen. Het vastgestelde kindsdeel (5 kinderen) van mij en andere kinderen is vastgesteld op 10.000 gulden. Het kindsdeel van zus is verrekend in het kindsdeel van haar minderjarige kinderen. Mijn moeder laat praktisch niets na. Volgens mijn zus zijn wij haar twee kinderen na het overlijden van mijn moeder het destijds vastgestelde bedrag schuldig (met rente). Volgens haar is haar kindsdeel van 10.000 volledig opeisbaar. Wat houdt overigens opeisbaar in als er geen geld meer is?

Antwoord:

Geachte heer,

De vordering (met rente) staat open zolang die niet opeisbaar is of afgelost is. Is er echter niets meer over, dan valt de vordering als het ware ook in het niets.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.