Vraag nummer: 26437


20 oktober 2011

Vraag nummer: 26440

n.a.v. uw antwoord wil ik graag weten waar ik een testemant op kan vragen, en is het niet gebruikelijk dat de notaris waar het testament is opgemaakt mij ook uit zichzelf op de hoogte stelt van een testament, onterving enz. of is deze niet verplicht iets van zich te laten horen?

b.v.d.
B. Boudewijn

Antwoord:

Geachte heer,

U kunt zelf via het centraal testamenten register in Den Haag opvragen óf er een testament is gemaakt en zo ja bij welke notaris. De notaris die het testament heeft gemaakt weet doorgaans niet van het overlijden en zal ook verder geen actie ondernemen, tenzij iemand daarom vraagt, bijvoorbeeld in het kader van het opstellen van een verklaring van erfrecht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.