Opvragen berekening legitieme portie als legaat


2 november 2010

Vraag nummer: 13977  (oude nummer: 16153)

Mijn partner is samen met 4 ( van de totaal 8) andere kinderen onterfd, door de laatstlevende ouder. Hij vermaakt de 4 onterfden een legaat ter hoogte van de legitieme portie. Volgens mij hebben wij recht op inzage van de gegevens c.f. boek 4 art 78. Wij moeten toch het legitieme deel kunnen berekenen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat is niet eenvoudig vast te stellen, want misschien is slechts het deel zelf bedoeld (dus de helft van het erfdeel) en niet zozeer de legitieme aanspraak. Ik raad u aan eens langs uw notaris te gaan voor overleg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.