Kindsdeel overleden moeder


24 oktober 2013

Vraag nummer: 36080

LS,
In 1973 is mijn moeder overleden en niet snel daarna is mijn vader hertrouwd. Mijn stiefmoeder is een verschrikkelijk mens. Mijn vader is in maart van dit jaar overleden. Kunnen we op enige wijze aanspraak maken op een kindsdeel uit het eerste huwelijk (dus van mijn moeder)en / of van mijn vader?

Met vriendelijke groeten,

Arie Murk

Antwoord:

Geachte heer,

Dat lijkt mij in eerste instantie wel, hoewel strikt genomen eerst vastgesteld moet worden wat de situatie was bij overlijden van uw moeder. Was er een testament en zo ja wat stond er in omtrent de kindsdelen. Misschien was er geen testament en bent u al destijds via het erfrecht voor een (klein) gedeelte mede eigenaar geworden.

Nu bij overlijden van vader moet eigenlijk weer dezelfde vraag gesteld worden, hoewel er inmiddels nieuw erfrecht is, waardoor, indien er geen testament is van uw vader, één en ander anders kan uitpakken. De zogenoemde wilsrechten zijn daarbij een aandachtspunt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.