erfenis opeisen kindsdeel


14 juli 2016

Vraag nummer: 46811

mijn vader is maand geleden overleden. Had samenlevingscontract. Partner heeft 2 kinderen en mijn vader ook 2. Recht is 1/2 voor partner en 1/4 voor mijn broer en mij. Kinderen partner dus niets. Mijn broer wil kindsdeel opeisen maar ik niet.Ik vind dat kinderen van partner van mijn vader ook recht hebben omdat ze dat samen gespaard hebben. Dus wil ik niks opeisen en pas na overlijden van partner erfenis verdelen zodat we het door 4 kunnen delen. Spaargeld zal nu blijven zoals het is.
Kan mijn broer zijn deel nu opeisen als ik dat nu nog niet wil ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De vraag is of er een (langstlevende) testament is en of er een verblijvensbeding in het samenlevingscontract staat. Indien er geen testament is dan zijn de kinderen erfgenamen (en niet de ongehuwd partner). Als er twee kinderen zijn hebben ze beiden recht op de helft van de nalatenschap. Er is dan geen sprake van 'opeisbaarheid' maar van mede-eigendom. Via een rechter zou dan mogelijk verdeling afgedwongen kunnen worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn