kindsdeel


22 mei 2008

Vraag nummer: 11742  (oude nummer: 10747)

Mijn oma is een jaar geleden overleden. Zij had zes kinderen waarvan er twee zijn overleden. Een daarvan was mijn vader. Nu weet ik pas kort dat er de afgelopen jaren al geld verdeeld is onder de kinderen. Heb ik recht op het deel van mijn vader, daar hij al geruime tijd is overleden? En zo ja, kan dat dan nog met terugwerkende kracht? Kunt u mij ook vertellen welk bedrag op jaarbasis belastingvrij is?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Tenzij in een testament anders bepaald, treden kleinkinderen in de plaats van hun vooroverleden eigen ouder in de nalatenschap van grootouders. Het is dus de moeite waard om dat te onderzoeken. Successiebelasting is in beginsel éénmalig.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.