adoptie volwassen kinderen van mijn echtgenoot uit erste huwelijk


28 februari 2013

Vraag nummer: 33779

Mijn man (gelijkgeschlachtelijke huwelijk)heeft twee kinderen uit eerste huwelijk (19 en 21jaar). Voor beide kinderen heb ik nooit kunnen zorgen omdat zij bij de moeder toen leefden. De kinderen van mijn man staan open ervoor dat ik hen adopteer en mijn man ook. Is er in de wetgeving een mogelijkheid om een derde ouder erbij komen te laten? Voor het geval dat mijn man voor mij te overleiden komt zijn zijn kinderen namelijk volgens de wet vreemden voor mij. Volgens de duitse wet mag dat zonder dat de echte vader en moeder nadelijk hen plek kwijt raken. Wat is er mogelijk volgens de nederlandse wet en/of international priverecht? Mijn man en zijn kinderen hebben de nederlandse en ik de duitse nationaliteit. Wij wonen allemaal in Nederland.
Met vriendelijke groeten en in voorbad bedankt,
Fam. Bartz van den Bosch

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel kent de Nederlandse wet slechts tweehoofdig ouderlijk gezag. Ik kan niet beoordelen of dat in uw geval mogelijk anders zou zijn, dan wel dat er op grond van family life bepaalde extra rechten en plichten ontstaan. U kunt natuurlijk 'gewoon' een testament maken en de kinderen van mijnheer als (mede) erfgenamen benoemen. Daarbij dient inderdaad wel bezien te worden of er wellicht een andere grond is voor toepasselijkheid van het kindstarief. Uw notaris kan u daarbij verder helpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.