Erfrechten stiefkinderen bij scheiding


30 juni 2011

Vraag nummer: 25281  (oude nummer: 16847)

Mijn vrouw is voor ons huwelijk getrouwd geweest en heeft hieruit 3 kinderen gekregen. Haar man is in 2004 overleden zonder achterlating van testament. Ook wij zijn drie jaar geleden in gemeenschap van goederen getrouwd. Zij heeft de overwaarde van haar huis, wat tevens beschouwd kan worden als een deel erfenis van haar overleden man, ingebracht in de nieuwe gezamenlijke woning, haar kinderen hebben toen geen gebruik gemaakt van hun wilsrechten. Mijn vraag is of bij een eventuele scheiding de vordering die zij bij hun moeder open hebben staan, n.a.v. het overlijden van hun vader, op kunnen eisen. In hoeverre hebben deze vorderingen in dit geval invloed op een eventuele verdeling van goederen of geld. Is het zo dat de vordering van de kinderen door geen gebruik te maken van hun wilsrechten nu in feite los staan van de gezamenlijke boedel, dus bij een eventuele scheiding alleen nog bij haar overlijden te innen valt?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De vorderingen van de kinderen zullen bij scheiding volgens de wet niet opeisbaar zijn, uiteraard wel bij overlijden van mevrouw (indien niet al eerder uitgekeerd).

Indien er geen testament was, is ook de zogenoemde anti-schoonzoon/dochter clausule niet van toepassing, dus valt het geheel in de gemeenschap van goederen. Bij een scheiding spelen de vorderingen in beginsel dan dus wel een rol, zonder dat er sprake is van opeisbaarheid. Het beste is om even langs uw notaris te gaan voor nader advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.