Kindsdeel opeisen bij erfgenaam langstlevende


13 februari 2005

Vraag nummer: 9127  (oude nummer: 5608)

Ik kreeg bericht van een notaris dat mw. Y het kantoor volmacht gegeven heeft om de nalatenschap namens haar te vereffenen. In adem wordt tevens gemeld dat zij de nalatenschap niet anders aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Kan ik op grond van het feit dat zij zich als erfgenaam gedraagt toch nog aanspraak maken op mijn kindsdeel van mijn vader. (NB Overledene is getrouwd geweest met mijn vader die reeds in 93 is overleden)

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien u nog het kindsdeel open heeft staan als vordering op de langstlevende, dan zal die vordering (evt. met rente) op het moment van overlijden van de langstlevende opeisbaar zijn.

Beneficiair aanvaarden is aanvaarden, maar met een voorbehoud. Dat wil zeggen dat mw Y gewoon erfgenaam is. Bij haar kunt u aankloppen met uw vordering (evt. met rente).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn