Voogdij / Erfenis


9 september 2011

Vraag nummer: 25968

Casus: Mijn zoon woont bij zijn moeder. Hij draagt mijn achternaam en is erkend. Er is geen officiële verbintenis tussen de moeder en mijzelf (nooit getrouwd geweest) De moeder is plotseling overleden. Wat is nu de procedure ? Het kind is 15 jaar wil bij ons komen wonen en is enig erfgenaam.

Antwoord:

Geachte heer,

Eerst zal moeten worden vastgesteld of uw zoon inderdaad enig erfgenaam is. Vervolgens zal, indien hij erfgenaam is, de nalatenschap namens hem beneficiair aanvaard moeten worden (na 3 maandan na overlijden wordt er geacht beneficiair te zijn aanvaard overigens). Dat moet de wettelijke vertegenwoordiger doen. Dat zal de andere ouder zijn indien die ook had ouderlijk gezag had. Dat moet dus worden vastgesteld. Indien er een negatieve nalatenschap is dan is wellicht verwerping een optie (indien dat nog kan), maar daarvoor is toestemming van de kantonrechter nodig.

Ik raad u dus van harte aan op (heel) korte termijn langs een notaris te geen om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn