wat staat er in een verklaring van erfrecht


25 februari 2013

Vraag nummer: 33747

Na de dood vorig jaar van een van mijn ouders heeft een zus alle zaken afgehandeld. Volgens mij is er ook een verklaring van erfrecht opgesteld. Mijn zus wilde dat,ales is buiten mij om geregeld. Destijds in goed vertrouwen.Is in die verklaring ook opgenomen wat mijn kindsdeel was op het moment van overlijden?Uiteraard heeft de langstlevende alle wettelijke rechten om naar eigen goeddunken over het vermogen te beschikken.
Heb ik er juridisch recht op te
weten wat de hoogte van mijn kindsdeel als vastgesteld bij overlijden is?En zo ja,op welke wijze kan ik dat achterhalen?
Met dank alvast,
Marjan

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Kortgezegd staat in een verklaring van erfrecht wie overleden is, wie erfgenaam is (en of die heeft aanvaard) en wie uiteindelijk bevoegd is over de goederen van de overlenene te beschikken.

Als erfgenaam heb je uiteraard recht op informatie en is het ook van harte aan te bevelen om vast te laten stellen wat tot de nalatenschap behoort en hoe hoog de vorderingen van de kinderen zijn. Dat voorkomt veel gedoe, zeker bij overlijden van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.