Wat is de hoogte van de legitieme portie bij verkoop van het huis?


19 maart 2017

Vraag nummer: 50130

Geachte notaris,

Als een ouder overweegt een van zijn kinderen te onterven, dan blijft er alleen het legitieme portie over. Het andere kind krijgt dan zeggenschap over het huis en de spullen. Bij verkoop komt ook geld vrij, valt dat ook onder het legitieme portie? Met andere woorden kan het onterfde kind dan aanspraak maken op ΒΌ deel van de opbrengst van het huis?

Met vriendelijke groet,
Lisanne

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De legitieme portie is een vordering (in geld) op de erfgenamen en wordt berekend in de legitimaire massa. Dat is in beginsel de (waarde van de) nalatenschap zelf, waarbij bepaalde eventuele schenkingen tijdens leven worden opgeteld. Strikt genomen is er dan dus geen directe aanspraak op een bepaald gedeelte van de opbrengst, maar een vordering afhankelijk van de waarde van het huis.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn