overlijden van mij vader die mij heeft erkend maar niet meer bij mij woont heb ik rechten als zijn zoon


23 februari 2012

Vraag nummer: 27555

mijn vader is gistern overleden ik ben 16 jaar en woon bij mijn moeder mijn vader heeft mij erkend bij mijn geboorte en ik ga goed met hem om zijn 2 broers en ouders daar heb ik geen contact mee heb ik als er geen testament is opgemaakt door mijn pa heb ik dan het recht als zijn zoon op zijn inboedel, auto, spaargeld? kunt u mij antwoorden via de mail

Antwoord:

Geachte heer,

Gecondoleerd met het overlijden van uw vader. Indien uw vader u heeft erkend (uw vader en moeder waren dus neem ik aan niet gehuwd destijds) zijn er familierechtelijke betrekkingen ontstaan. Dat wil zeggen dat er ook erfrechten ontstaan op grond van de wet. In een testament echter kan uw vader anders hebben bepaald.Overigens kunnen kinderen (indien zij 'tekort' komen) aanspraak maken op een legitieme portie. Overigens zal gedurende uw minderjarigheid uw moeder namens u (moeten) optreden en zal er, als u erfgenaam bent, in beginsel namens u beneficiair aanvaard moeten worden. Ik raad (uw moeder) toch aan langs een notaris te gaan voor advies. Eerst zal namelijk moeten worden vastgesteld of uw vader (indien zo aangegeven sprake was van erkenning) een testament heeft gemaakt en zo ja wat daar in staat.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn