Erven kleinkinderen?


8 oktober 2018

Vraag nummer: 56323

Wat erven kinderen van mijn overleden zoon van mijn erfenis en waar hebben ze in ieder geval recht op

Antwoord:

Geachte mevrouw,

tenzij in een testament anders (door u)wordt bepaald, treden volgens de wet kinderen als erfgenaam in de plaats van hun eerder overleden ouder, in de nalatenschap van hun grootouder. Het deel van het eerder overleden kind, wordt dan als het ware verdeeld tussen diens kinderen naar rato.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE