Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Erven kleinkinderen?

8 oktober 2018

Vraag nummer: 56323

Wat erven kinderen van mijn overleden zoon van mijn erfenis en waar hebben ze in ieder geval recht op

Antwoord:

Geachte mevrouw,

tenzij in een testament anders (door u)wordt bepaald, treden volgens de wet kinderen als erfgenaam in de plaats van hun eerder overleden ouder, in de nalatenschap van hun grootouder. Het deel van het eerder overleden kind, wordt dan als het ware verdeeld tussen diens kinderen naar rato.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder