testament


7 mei 2014

Vraag nummer: 38269

Mijn vader is in 2008 oveleden. In zijn testament staat dat ons legitime portie 6 maanden na zijn overlijden moest worden uitbetaald. Dat heeft nogal voor problemen gezorgd. Een jaar na zijn dood hebben wij het ontvangen vanwege dat mijn moeder de woning al snel verkocht heeft.
Het testament is door mijn vader maar ook door mijn moeder ondertekend. Zij heeft toch nog aardig wat geld geërfd van mijn vader.

Vorige week is mijn moeder overleden.
Moet er nu nog iets met het testament gebeuren wat ook door haar is getekend ?
Hebben de kinderen nu nog recht op inzage in haar uitgaven die ze heeft gedaan.
Eén van de kinderen heeft de zorg op zich genomen over haar financiën.
Hebben wij nog recht op een deel van de erfenis als er geld over is ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U geeft aan dat de nalatenschap van uw vader inmiddels is afgerond. Door het overlijden van uw moeder ontstaat weer een nieuwe situatie. Er zal weer opnieuw moeten worden vastgesteld wat de inhoud is van het laatst geldende testament. Aan de hand daarvan kan vastgesteld worden welke rechten er eventueel zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.