Wa moet ik doen als kinderen de LP opeisen?


12 juli 2017

Vraag nummer: 51293

De twee kinderen van mijn partner die plots overleed krijgen volgens zijn testament een legaat, ik ben enige erfgename. De kinderen lieten weten per aangetekende brief aan notaris en mij (ook executeur) aanspraak te maken op hun wettelijk erfdeel!
In testament staat dat wanneer zij aanspraak maken op hun legitieme portie, het legaat vervalt. Mijn conclusie is dat ze dus na mijn overlijden nog minder geld krijgen dan wanneer ze het legaat hadden geaccepteerd en geen recht meer op inboedel verdeling, dwz zijn persoonlijke spullen.
Andere vraag is, omdat er geen sprake is van zekerheidstelling en het waarschijnlijk een paar duizend euro betreft totaal, kan ik aantonen dat dat geld van zijn erfenis over een jaar bijv. op is? Of blijft het bij meetellen bij mijn andere vermogen? Gaat het op in mijn vermogen? En moeten mijn kinderen na mijn dood alsnog dat portie uitbetalen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het testament moet inderdaad worden gevolgd. Aanspraak op de legitieme portie (LP) moet officieel gebeuren, maar inderdaad kan dat betekenen dat minder wordt verkregen. Het levert in beginsel een vordering in geld op, afhankelijk van de samenstelling van de nalatenschap, eventuele verminderingen of vermeerderingen (zoals bepaalde schenkingen). De peildatum is in beginsel het moment van overlijden. Het testament kan mogelijk ook bepaald hebben dat de LP pas opeisbaar is bij uw overlijden. In dat geval zullen de vorderingen wegens de LP inderdaad moeten worden voldaan door uw erfgenamen (indien niet al eerder betaald).
Omdat er al een notaris bij betrokken is, raad ik u aan één en ander te overleggen met betreffende notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.