Kindsdeel


1 oktober 2004

Vraag nummer: 8690  (oude nummer: 4727)

Verleden week heb ik vernomen dat mijn moeder is overleden. Mijn vader is 10 jaar geleden al overleden. Mijn moeder en vader hadden 2 zonen, daar ben ik er een van. Door omstandigheden geen contact meer met moeder. Nu via via vernomen dat moeder is overleden. Volgens familie heeft moeder beide zonen onterft via testament en alles nagelaten aan kleinzoon. Zoon van mijn broer. Volgens velen kan ik niet geheel onterft worden. Hoe kom ik erachter of mijn moeder een testament had? En zo ja, wat er in staat? En kan ik inderdaad helemaal onterft worden?

Antwoord:

Geachte heer,

U kunt inderdaad onterfd zijn. U kunt daar wat aan doen als u dat wil (het hoeft natuurlijk niet): beroep op uw legitieme aanspraak. Misschien is het wat vreemd een beroep te doen op uw rechten als u geen contact meer had met uw moeder. Aan de andere kant, geeft de wet u die rechten, dus kunt u er ook aanspraak op maken.

U kunt in het boedelregister bij de rechtbank bekijken wie als boedelnotaris is inschreven en vervolgens bij deze notaris het testament opvragen. Is er geen boedelnotaris ingeschreven, dan zou u één en ander kunnen achterhalen via uw eigen notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.