vordering op langstlevende


28 mei 2010

Vraag nummer: 13808  (oude nummer: 15774)

Geachte heer/mevrouw,
Mijn moeder is in 2005 overleden. hierdoor heb ik een vordering op de langstlevende, mijn vader. mijn vader is drie jaar later overleden. In het testament staat dat ik de helft erf van zijn nalatenschap. Echter er staat ook dat zijn nalatenschap is zonder aftrek van erfrechtelijke aanspraken. Houdt dit in dat de vordering vervalt en ik de helft erf?

alvast bedankt voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan dat vanaf deze plaats niet beoordelen omdat ik de tekst van het testament verder niet ken, maar ik weet niet precies wat er bedoeld is. De vordering is namelijk (doorgaans) een schuld van de langstlevende opeisbaar bij zijn/haar overlijden. Dit is onder meer van belang voor de verschuldigde erfbelasting in de nalatenschap van de langstlevende. Misschien goed om langs betreffende notaris te gaan of langs uw eigen notaris voor extra informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.